فروش سينماي ايران ركورد زد

سينماي ايران با ۱۱ درصد رشد فروش نسبت به سال ۱۳۹۵ توانست ركورد جديدي را در زمينه فروش از خود به جاي بگذارد.

 

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری؛ سینمای ایران با فروشی معادل ۱۷۰ میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه ۹۶ توانست رکورد بیشترین فروش در تاریخ خود را ثبت کند. براساس این گزارش، تا پایان سال ۹۵ سینمای ایران به مجموع فروش ۱۵۷ میلیارد تومان دست یافت در حالیکه تا پایان بهمن ماه ۹۶ و در ۱۱ ماه توانست رقمی معادل ۱۷۰ میلیارد تومان را در گیشه به ثبت برساند تا بدین ترتیب فروش کلی تاریخ سینمای ایران در یک سال جابجا شود. سینمای ایران در ۱۱ ماه سال ۹۶، على رغم افت ۸ درصدی مخاطب نسبت به سال ۹۵ در مجموع ۱۱ درصد رشد فروش را تجربه کرده است.

گزارش کامل وضعیت اکران سینمای ایران در سال ۹۶ بزودی منتشر خواهد شد.

 

نظرات

captcha