وضعیت خشکسالی در سد مخزنی دز (عکس)

‎خبرنگاران و اصحاب رسانه استان خوزستان به منظور بررسی میزان کاهش بی سابقه ورودی آب در سد دز از این سد مخزنی بازدید کردند و از نزدیک در جریان کمبود ذخایر آبی آن قرار گرفتند

مشاهده ی این خبر در عصر ايران یکشنبه 24 دی 1396 - 07:39:20

نظرات

captcha