صدای اعتراض مردم را بشنوید!

اظهار نظر وزیر امور خارجه درباره شنیدن صدای اعتراض مردم، سوژه کارتون محمدرضا ثقفی در شهروند شده است.

 

6060

مشاهده ی این خبر در آفتاب پنجشنبه 21 دی 1396 - 15:24:04

نظرات

captcha