مديركل سينماي حرفه‌اي اعلام كرد؛ اعلام وصول نامه صنوف خانه سينما براي شوراي پروانه ساخت سينمايي

محمدرضا فرجي مديركل سينماي حرفه‌اي سازمان امور سينمايي، از وصول نامه دو عضو خانه سينما براي حضور شوراي پروانه ساخت سينمايي خبر داد.


به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی،سمعی و بصری؛ محمدرضا فرجی ضمن اعلام وصول معرفی نامه دو عضو صنوف خانه سینما اظهار داشت: جلسه شورای پروانه ساخت در دوره جدید ظهر امروز با حضور منوچهر شاهسواری و مازیار میری برگزار خواهد شد.

بنابراین خبر، دکتر محمود اربابی،دکتر مسعود نقاش زاده، دکتر حسن بلخاری، دکتر حسین کرمی،جمال شورجه،منوچهر شاهسواری و مازیار میری با پیشنهاد معاون نظارت و ارزشیابی و موافقت رئیس سازمان امور سینمایی،سمعی و بصری در دوره جدید هفت عضو شورای پروانه ساخت هستند.


   

نظرات

captcha